Sanitarne enote

Kamp je opremljen z novim sanitarnim objektom (izgradnja konec sezone 2013). Ločeni prostori za moške in ženske, tuši s toplo in hladno vodo, stanišča, stranišče za invalide (v izgradnji).